Verdt å vite...

Verdt å vite...

Arealbegreper

BRUKSAREAL (BRA)

Bruksareal er areal som ligger innenfor de veggene som omslutter boligen, uten fradrag av den plass som opptas av innervegger.

BEBYGD AREAL (BYA)

Bebygd areal er arealet som bygningen eller bygningene på tomta opptar av terrenget. I mange tilfeller forklart som ‘fotavtrykket’ på tomten.

Mønehøyde, Gesimshøyde

Bestemmelser for din tomt

Hvis tomten er i et regulert område, så har du også reguleringsbestemmelser på tomta. De sier noe om forholdet mellom arealet på boligen i forhold til arealet på tomten. I tillegg legger de som regel også føringer for antall etasjer, tak formen og høyder på huset, osv.

Ta kontakt med oss hvis du er i tvil om huset passer inn på tomten din.

Trygghetsgarantien

For oss i Vesthus er det viktig at du som kunde føler deg trygg i hele byggeprosessen, samt etter at du har fl yttet inn i ditt nye hus. Vi bruker standard branjsekontrakter som ivaretar deg som kunde på en trygg og god måte. Selve kontrakten om oppføring av huset ditt skriver du med Vesthus som er ansvarlig for byggeprosessen og din avtalepartner. Det er et kvalitetsstempel og en trygghet for deg som kunde.

Trenger du mer informasjon?
Kontakt oss her