Fra drøm til virkelighet...

Fra drøm til virkelighet...

Tomtebefaring

 • Reguleringsplan for området
 • Tomtens topografi, adkomst
 • Solforhold og utsikt
 • Plassering av garasje
 • Parkering
 • Hage
 • Gratis analyse

Idémøte

 • Takform, antall etasjer, underetasje, utleie?
 • Funkishus?
 • Moderne hus?
 • Størrelse og BRA
 • Antall soverom?
 • Størrelse stue og kjøkken
 • Antall bad
 • Valg av byggemåte
 • Budsjett

Tilbud fase 1: Prosjektering

 • Avklaring av omfanget av leveransen
 • Egeninnsats
 • Tegninger (plantegninger, snitt, 3D-illustrasjoner, situasjonsplan, BRA/BYA skjema)
 • Tilvalg, spesielle ønsker, kjøkken og bad

Tilbudsdokumenter for huset:

 • Leveringsbeskrivelse
 • Tegninger
 • Pristilbud

Finansiering

 • Byggebudsjett lages
 • Egenkapital
 • Egeninnsats
 • Møte med bank

Kontrakt

 • Kontraktsmøte med signering
 • Avklaring av leveringstid
 • Gjennomgang av hele leveransen

Dokumenter

 • Kontrakt (NS 3425)
 • Leveringsbeskrivelse
 • Finansieringsbevis
 • Betalingsplan
 • Byggsikkerhetsgaranti

Byggesøknad

 • Nabovarsling
 • Byggesøknad sendes inn
 • Igangsettingstillatelse

Oppstartsmøte

 • Møte for gjennomgang og planlegging av byggeprosessen til overlevering

Dokumenter

 • Møtereferat
 • Fremdritfsplan

Byggeprosess

 • Byggeperioden deles opp i milepæler
 • Oppfølging av sjekklister
 • Uavhengig kontroll
 • Egeninnsats

Ferdigattest

 • Forhåndsbefaring
 • Kvalitetssikring
 • Søknad om ferdigattest oversendes kommunen

Dokumenter:

 • Ferdigattest

Overlevering

 • Huset er ferdig og gjennomgås
 • Protokoll
 • Du overtar ditt nye hus
 • FDV-dokumentasjon
 • Sluttoppgjør

Ettårsbefaring

 • Ett år etter overlevering gjennomføres befaring for kvalitetssikring av drømmeboligen

Reklamasjonsperiode

 • Vi stiller garantier etter Bustadoppføringslova
 • 10% av kontraktsum i byggeperioden
 • 5% av kontraktsum i 5 år etter overlevering
 • Dette gir deg nødvendig trygghet for at drømmeboligen blir levert som avtalt

Trenger du mer informasjon?
Kontakt oss her